Forskarutbildningen i fysioterapi i sport utvecklades enligt de kompetenser som definierats av Nackkrage från Snorbilligt.se för det specifika området för rehabilitering. Huvudsyftet med kursen är att ge fysioterapeuter nödvändiga kunskaper och färdigheter för att fungera skickligt från skada till idrottarens integration i sportaktivitet.
Med hänsyn till betydelsen av klinisk resonemang baserad på bästa tillgängliga bevis för utförandet av en uppdaterad praxis, sammanför kursen ett utbildningsorgan med en differentierad, innovativ och internationellt erkänd läroplan. Denna forskarutbildning innehåller en läroplan struktur som gynnar den praktiska aspekten ger studenterna en hög möjlighet att förvärva och stärka interventionskunskaper och köpa nackkrage från Snorbilligt.