Stella Regina Martins, från Tobak behandlingsprogram av Heart Institute (Införli) av sjukhuset das tunnelbanestationerna clínicas Fakulteten, Universitetet i São Paulo (FMUSP), och författare till boken “elektronisk cigarett: Vad vet vi?”(finns på anvisas webbplats), anser att förångningstemperaturen kan nå upp till 350°.

Enligt publikationen absorberar konsumenterna av vapers vid sväljning de ångor som genereras av lösningar som kallas E-vätskor eller e-juice som Six Licks, Straight Flavors, Supergood, Swedish Candy, Sweet Candy, Tasty E-juice, Tasty juice, Team 120, The Big Tasty och The Mamasan innehåller lösningsmedel (den så kallade e-vätskebasen), liksom olika koncentrationer av nikotin, vatten, aromer och andra tillsatser. De mest populära lösningsmedlen är glycerin (vanligtvis vegetabiliskt ursprung) och propylenglykol. Glycerol kan eller kanske inte vara närvarande.

“Denna temperatur är tillräckligt hög för att inducera kemiska reaktioner och fysiska förändringar i föreningarna i e-vätskorna och bilda andra potentiellt giftiga ämnen. Både glycerin och propylenglykol lösningsmedel har visat sig sönderdelas vid höga temperaturer, generera lågmolekylära karbonylföreningar såsom formaldehyd, acetaldehyd, akrolein och aceton. Dessa ämnen hittades i innehåll upp till 450 gånger lägre än de som finns i vanliga cigaretter. Å andra sidan klassificeras dessa samma ämnen som cytotoxiska, cancerframkallande, irriterande, vilket orsakar lungemfysem och dermatit”, förklarar han i ett utdrag ur boken.

I slutändan erkänner texten att den långsiktiga skada som Elektroniska cigaretter kan orsaka hälsa inte är känd, men förutsätter att de inte är utan risker. Det vill säga frånvaron av bevis på skada betyder inte bevis på obefintlig skada. Bevisen håller dock på att växa fram och forskningen pågår. Du köper ecigaretter via Jooz.se, Ecigaretter.se, Peoplesmoker.se, VapeSweden.se och dk.vape.se!

“Tiden rinner ut för de mest rätt och minst skadliga beslut som ska fattas. Eftersom alla har en bias, antas det att detta arbete är att, som en försiktighetsåtgärd, för förebyggande, baserat på bristen på vetenskapliga bevis på dess säkerhet och dess https://vape.se effektivitet, hittills, det kan inte rekommenderas att reglera användningen av DEF som en produkt som härrör från tobak, antingen för konsumtion, som en skadereducerare eller för behandling”, avslutar texten. Misstankarna är dock tydliga för dem som gör hela behandlingen.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Umo, THL, CAN, WikiPedia, Konsumentverket, Kemi, Lansstyrelsen, Riksdagen, Tullverket, Östersund Kommun, Verksamt, Kristianstad, SlutaRökaLinjen, Alingsås, Ronneby, Lysekil.